Osobní stránky

Zaměření : Zpracování znaleckých posudků a projektů stavebních konstrukcí, část statika, nových i rekonstruovaných objektů.

Specializace : Rekonstrukce objektů s využitím technologií specielního zakládání, injektáže, mikropiloty, předpínání a spínání, opěrné zdi klasické či drátokoše, stabilizace a kotvení svahů, i s využitím geotextilií.

Odborná způsobilost:

Autorizace v oboru statika a dynamika - ČKAIT 1100939

Znalec v oboru staveb. se special. statika staveb. konstr., poruchy a rekonstrukce staveb - KS Ostrava

DJ Overflow

Tyto stránky jsou věnovány našemu synovi Adamovi a bude na nich prezentováno všechno co považujeme za důležité o něm zveřejnit.

Jsou zde použity materiály, které byly získány v rámci pozůstalosti či případně od jeho kamarádů a přátel.

Sarplaninac

Tuto stránku věnuji všem svým žijícím i nežijícím psům, těm kteří mi ukázali, že na život je nutné se dívat z té správné strany

Statika 2K

Tyto stránky jsou ve výstavbě.