Nezávislost

Blíží se již třetí výročí nečekaného, úmrtí ale rekapitulaci v podstatě nelze provést. Jediné logické vyústění je obsaženo v dopise premiérovi ČR , ing. Topolánkovi, jehož obsah si v následujícím můžete přečíst. Nechávám již na Vás jaký závěr si uděláte sami.

Ing. Obdržálek - otec

1, Premiér ČR ing. Topolánek - uplatnění práva na spravedlnost

Dop4_premierCR
Dop5_premierCR
Dop6_premierCR
OdpPrem_11.02.08
Dop7_premierCR
OdpPrem_29.02.08
Dop8_premierCR
Dop9_PredsKomor
Dop10_PredsKomor

© 2006 Vladislav Obdržálek