Overflow - Nečekané úmrtí 08/01/2005

Bylo to jako blesk z čistého nebe. Po potvrzení ze strany policie teprve začalo to nejhorší období v našem životě. Byt v Brně byl zapečetěn, auto zadrženo a ve skutečnosti jsme do doby převozu těla 15/01/2005 nevěděli zda se jedná skutečně o Adama. Přestože jsme o to žádali, nebylo nám umožněno tělo identifikovat před zahájením pitvy. Teprve po převozu do Bílovce nám ostatky pracovníci pohřební služby ukázali.

Policie začala vyšetřování , které ve své podstatě si vyšetřování pouze předstíralo. Bylo mi umožněno do vyšetřovacího spisu nahlédnout před jeho odložením. Předtím jsem 10/1/2005 podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Ze strany dozorujícího státního zástupce jsem byl ubezpečen o tom, že je postupováno tak aby nedošlo ke znehodnocení či ztrátě majetku. Po postupném seznámení s okolnostmi a na základě kontaktů s Adamovými přáteli musím konstatovat, že Adam nebyl bez škraloupu, ale způsob vyšetřování považuji za cílevědomě odbytý. K tomuto tvrzení mne vedou následující zjištění:

Toto je zhruba výčet připomínek k postupu orgánů činných v trestním řízení.

Arogance státní moci pokračovala až do 04/05/2005 kdy jsem byl usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně jmenován správcem pozůstalosti s právem disponovat s majetkem. Toto proběhlo až na základě zásahu notářky Mgr Vondrové, která jediná pochopila, že bez práva spravovat nikdo není schopen připravit podklady pro uzavření pozůstalosti.

Nemožnost nakládat 4 měsíce s majetkem bohužel vedla k tomu, že došlo k výrazným ztrátám na aktivách pozůstalosti. Bohužel došlo k naplnění toho na což jsem upozorňoval státní orgány 10/01/2005. O skutečném vývoji jsem informoval dozorujícího státního zástupce a ubezpečil jsem ho, že pokud bych se rozhodl žalovat český stát, tak jedině jako cizí státní příslušník. Protože jinak nevidím možnost stát proti ČR jako rovnocený oponent.

Z toho co se mi doposud podařilo zjistit vyplývá oprávněný předpoklad, že jej některá část státní moci zneužívala pro jeho přístup do nekonformního prostředí. V okamžiku, kdy se snažil toto zneužívání ukončit byla ukončena jeho dosavadní ochrana a výsledek na sebe nedal čekat. Jak to ve skutečnosti bylo ví již jen on a … .

© 2006 Vladislav Obdržálek