Projekční kancelář Ing. Vladislava Obdržálka

Vás vítá

 

VSTUP


Zaměření : Zpracování znaleckých posudků a projektů stavebních konstrukcí, část statika, nových i rekonstruovaných objektů.

Specializace : Rekonstrukce objektů s využitím technologií specielního zakládání, injektáže, mikropiloty, předpínání a spínání, opěrné zdi klasické či drátokoše, stabilizace a kotvení svahů, i s využitím geotextilií.


Odborná způsobilost:

Autorizace v oboru statika a dynamika ; geotechnika............................................ ČKAIT 1100939

Znalec v oboru staveb. se special. statika staveb. konstr., poruchy a rekonstrukce staveb; konstrukce z plastů .... KS Ostrava