Seznam vybraných projektů


ZLS letiště Čáslav ....... záchytný systém pro přistávající letadla, jedná se o do země kotvený blok

Výměna kostelní věže ... kompletní výměna dřevěné části věže kostela Sv. Jakuba v Kostelci n. H.

DPS Fulnek .................... návrh a dohled nad realizací nového objektu DPS

VMO Brno ........................ staveb.techn.průzk.a stat.hodn.objektů nad plánovanou soustavou tunelů.

Kolektor Centrum Ostrava .. dozor nad podcházenými objekty včetně opatření při nutnosti sanace

ZŠ Stachovice ................. kompletní sanace objektu po povodních

Bazén Břeclav ................ umělé snížení HPV pod objektem stávajícího plaveckého bazénu

Sesuv Ludvíkov .............. sanace sesuvu svahu pod objektem

Založení hutí v Barmě ( MYANMAR) ....návrh založení hutního komplexu


Zpět