Přehled používaného programového vybavení


Scia Engineer 2008 .... výpočet konstrukcí využitím MKP, moduly OK, ŽB (trám+desky), Dřevo, Soilin , včetně dynamického zatížení

Allplan 2008 ............................ tvorba výkresové dokumentace ve formátu .DWG

Microsof Office Word 2007 ............. textové části projektů

GEO5 ............................. geotechnické výpočty základy, piloty, tlaky, opěrné stěny, stability

SK2008 ............................. tvorba rozpočtů projektovaných částí s možností exportu do text. editoru

CD RW MP 6200A ................ možnost předání zpracovaných částí na DVD, CDR či CDRW

Windows XP ............... programové prostředí + komunikace


Zpět